طراحی تفکر و یادگیری

وظیفه طراحان آموزشی بیش از ایجاد یک دوره یادگیری است.

از آنها انتظار می رود دوره ای موثر ایجاد کنند.

محتوا و نحوه ارائه آن باید مجموعه ای از اهداف را برآورده کند و در بسیاری از موارد نوعی تغییر قابل اندازه گیری را ایجاد می کند.

به همین دلیل طراحان آموزشی متفاوت از دیگران در مورد محتوای دوره فکر می کنند و به طراحی می پردازند.

تفکر طراحی به فرآیندی خاص گفته می شود که هنگام طراحی مورد استفاده قرار می گیرد.

بیشتر اوقات طراحان آموزشی حتی نمی دانند این همان کاری است که آنها انجام می دهند.

تفکر طراحی ذاتاً انتزاعی و کاملاً نظری است اما در ایجاد دوره ها، کارآمدی موثری داشته و نقش اساسی ایفا میکند.

یکی از اصلی ترین اصول تفکر طراحی این است که طراحی ایده ها را ملموس می کند و این ارتباط را تسهیل می نماید.

وقتی این موضوع را در زمینه ایجاد دوره های آنلاین در نظر می گیریم، می توانیم ببینیم که روند طراحی آموزش برای تسهیل نتایج رفتاری قابل اندازه گیری چقدر مهم است.

طراحی موثرتر به معنای ارتباط موثرتر است. ارتباط بهتر در دوره ها باعث می شود که اهداف اصلی یادگیری دوره حفظ شود و در نهایت، نتیجه مطلوب حاصل شود.

همانطور که گفته شد، ممکن است شما در حین ایجاد دوره های آنلاین خود تا حدی این کار را انجام دهید بدون اینکه حتی بدانید و از آن آگاه باشید.

اما اگر در ابتدا با یک روش تفکر طراحی شروع کنید، دوره های شما ممکن است تأثیر بیشتری داشته باشند.

برای کمک به این رویکرد، تحقیقات طراحی کنجکاو، یک چارچوب پنج مرحله ای برای روش تفکر طراحی ایجاد کرد.

در زیر یک اینفوگرافیک مشاهده خواهید کرد که به طور خلاصه هر یک از این پنج مرحله را نشان می دهد.

نکته مهم در اینجا این است که برای طراحی موثر باید مخاطب را بشناسید.

مشخصات مخاطب به صورت دقیق، بر سایر جنبه های روند توسعه دوره شما تأثیر می گذارد.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: