بازنگری درباره دانشگاه ها در عصر جدید

بازنگری درباره دانشگاه ها در عصر جدید


با تغییر در علم و فناوری شرایط دانشگاهی نیز رو به تغییر است. در گذشته با ورود به دانشگاه ها و ساختمان هایشان و ارتباط با پردیس ها می شد از این مراکز آموزشی بهره برد. اما اکنون باید راهی یافت که ارتباط دانشگاه ها با جامعه بیش از قبل شود به این ترتیب که دانشگاه ها را از استقبال و دسترسی بیشتری برخوردار سازد.
دانشگاه امروز باید ارتباط بهتری با جامعه گسترده خود داشته باشد. این نه تنها به دانشگاه بلکه به جامعه نیز کمک خواهد کرد. بنابراین چگونه می توان دانشگاه های خود را به روی جامعه گسترده تر گشود؟

چرا پردیس باید فراگیرتر باشد؟
بخش عمده ای از دانشگاه فعالیت آن است. از میان برداشتن حصارها خوب است ، اما اگر ما شروع نکنیم و تنها به گفتن “وارد شو و به ما بپیوند” بسنده کنیم، هیچ تغییری رخ نخواهد داد. بهتر است با افراد جامعه تعامل صورت گیرد و این از سوی دانشگاه ها امکان پذیر است.

این مهم برای دانشگاه ها نیز سودمند است چرا که امکان به اشتراک گذاشتن ایده های خود برای پیشرفت، شنیدن بازخوردها و ایجاد برنامه برای آینده ای پیشرفته تر را ایجاد میکند.

مشارکت جامعه در دانشگاه همچنین می تواند به شکل اشتراک ایده ها باشد. به عنوان مثال ، مشارکت تجاری نوعی تعامل اجتماعی است. تبدیل ایده ها به عملی قابل استفاده، گامی که برای بسیاری از دانشگاهیان دشوارتر از ارائه ایده های آزمایش شده است.

صنعت همچنین می تواند از طریق حمایت مالی و با تأمین اعتبار فعالیت های دانشگاهی مشارکت کند.

قلعه ای نفوذ ناپذیر

جوامع دانشگاههای امروزی شامل کسانی است که در همان مکان دانشگاه زندگی می کنند و همچنین افرادی که ممکن است مسافتی را برای رسیدن به دانشگاه طی کنند. برای برخی ، مجاورت فوری بدان معناست که آنها می توانند در محوطه دانشگاه قدم بزنند و در مواقع نیاز و داشتن وقت کافی از امکاناتی مانند کتابخانه ، کافی شاپ یا نمایشگاه بازدید کنند. کسانی که دورتر زندگی می کنند ممکن است با دسترسی به مجلات و کتابها از طریق کتابخانه دیجیتال از پردیس آنلاین لذت ببرند یا از طریق پخش ، وبینارها یا اتاق گفتگو در سخنرانی ها و آموزش ها شرکت کنند.
امروزه مکان و مجاورت دیگر دسترسی به پردیس دانشگاه را کنترل نمی کند. این نشان دهنده حرکت به سمت یادگیری آنلاین است.

چگونه می توان پردیس ها را قابل دسترس تر کرد؟

می توان دیوارها را برداشت به عوض اینکه پنجره ساخت، فعالیتها را در مکانهای قابل مشاهده قرار دهیم و بنابراین رهگذر را دعوت کنیم که وارد شود. ما می توانیم مسیرهای گردش را طوری تنظیم کنیم که برای کسی که قبلاً در دانشگاه نبوده باشد ، منطقی باشد.

همچنین می توان از انجمن ها برای شرکت دعوت کرد. مکانهای بلا استفاده خاصی را می توان در دسترس قرار داد. اگر سالن سخنرانی استفاده نمی شود ، می تواند توسط دیگران به عنوان امکانات ورزشی ، سالن های سخنرانی یا اتاق های سمینار مورد استفاده قرار گیرد.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: