نکاتی برای ایجاد یادگیری بهتر

هر طراح آموزشی به شما می گوید که آنها همیشه به دنبال راه هایی برای کارآیی بیشتر مهارت های یادگیری خود هستند.

نظریه های زیادی در مورد بهترین روش ها برای دستیابی به این هدف وجود دارد که اغلب باعث می شود کل روند بسیار پیچیده به نظر برسد.

حقیقت این است که ایجاد یک یادگیری موثر می تواند به یک چیز بازگردد: تعامل با یادگیرنده.

به طور خاص تر، این به معنای فریب فراگیر برای تعامل با محتوا (درصورت لزوم) و همچنین اطمینان از این است که فراگیر را به دلیل تکنیک های ضعیف طراحی از دست نخواهید داد.

یکی از راه هایی که می توانید به راحتی به تعامل با فراگیران بپردازید این است که اطمینان حاصل کنید دوره شما مرتبط و سازگار است.

تمام مطالب، عنوان ها، زیرعنوان ها، تصاویر، فونت ها و اصطلاحات باید به طور مداوم در کل دوره استفاده شود. لحظه دوم اینکه شروع به آشفتگی می کنید، لحظه ای است که فراگیر دچار حواس پرتی می شود.

همچنین بسیار مهم است که منظم باشید. مطالب را در قالب ساختار ارائه دهید (انجام چنین کاری ممکن است کمک کند)، و سعی کنید در مقابل وسوسه ارائه ی بیش از حد اطلاعات مقاومت کنید.

بیشتر اوقات، توسعه دهندگان یادگیری اطلاعاتی شامل نمودارها و گرافیک های بسیار پیچیده و اطلاعات پشتیبانی کافی را ارائه نمی کنند. این به راحتی می تواند برای فراگیر طاقت فرسا شود.

اگر بخواهید از نمودارها (یا تصاویر) استفاده کنید، حتماً آنها را جذاب تهیه کنید. نمودارهای سیاه و سفید با تصاویر گوناگون Clipart با توجه به میزان توجه مورد علاقه نیستند. مخاطبان خود و آنچه را که می تواند توجه آنها را جلب کند درک کنید، سپس این موضوع را در دوره خود قرار دهید.

نمودارها و تصاویر ثابت نیز لزوماً کافی نیستند. در صورت امکان، تعاملات، نقاط مهم، شبیه سازی ها و فیلم ها را به بخشهایی از دوره خود اضافه کنید که به نفع فراگیر است و یکنواختی را از بین ببرید.

آخرین مورد اینکه، یک نکته عالی که در اوایل کار به آن برخوردیم، اهمیت پیوند با گذشت زمان بود. افراد، ایده ها و محتوا همیشه در حال تکامل هستند پس خوب است بدانید دوره آموزشی نیز باید همینطور باشد.

حتی اگر یک مورد به روزرسانی نشود، می تواند بر روی کل دوره شما تأثیر منفی بگذارد زیرا فراگیر شروع به سوال درمورد صحت تمام مطالب کرده و به تمام دوره شک خواهد کرد.

فقط چند نکته وجود دارد که می توانید فراگیران خود را در حین گذراندن دوره خود مشغول نگه دارید. از به کار بردن تکنیک های خود نترسید و همیشه مطمئن شوید که دوره ها برای مخاطبان هدف بهینه شده است.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: