ایجاد آزمون و انواع فرمت های سوال در ال ام اس کلاس روم

ایجاد آزمون و انواع فرمت های سوال (چهارگزینه ای، تصویری، ترتیبی، مقایسه ای، بارگذاری فایل، تشریحی، پاسخ کوتاه و…) در ال ام اس کلاس روم

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: