آیا دوره های آنلاین شما باید گواهی داشته باشند؟


بسیاری از مردم نمیدانند که آیا داشتن گواهینامه برای دوره منطقی است یا خیر.
شما یک دوره آنلاین با اطلاعات عالی دارید اما داشتن گواهینامه در پایان کمی عجیب به نظر می رسد، به خصوص اگر برنامه آموزشی شما معتبر نباشد.

اما میدانید چیست؟
مهم نیست!

دوره های آنلاین زیادی وجود دارد که از گواهینامه ها به دلیل آنچه در اختیار دانش پذیر قرار می دهند استفاده می کنند: و آن انگیزه است.

وقتی به آن فکر می کنید، داشتن گواهینامه شکل اصلی گیمیفیکیشن است. امروز نشان ها و امتیازات، تابلوهای امتیازات و موارد دیگر وجود دارد. اما قبل از همه این موارد گواهینامه هایی وجود داشته است. یک محصول جانبی ملموس که به عنوان شواهدی در مورد یادگیری محتوا عمل می کند.

تشکیل انجمن پیرامون گواهینامه ها

گواهینامه ها فراتر از انگیزه یادگیرنده هستند، همچنین می توانند به ایجاد حس جامعه بودن کمک کنند.
به عنوان مثال ارائه دهندگان آموزش مداوم، مدتهاست که از گواهینامه ها و CEU (واحدهای آموزش مداوم) برای ایجاد حس جامعه در اطراف دوره های خود و یک حرفه خاص استفاده می کنند.

در مورد دانشگاه ها نیز می توان همین حرف را زد.
اما برای استفاده از آنها برای اهداف جامعه سازی نیازی به داشتن گواهینامه های “رسمی” نیست.

برنامه Troy Dean’s WPElevation را در نظر بگیرید. گواهینامه هایی را ارائه می دهد و یک جنبه برای ایجاد جامعه خود است. شاگردان وی با افتخار بعد از اتمام برنامه وی، گواهینامه های خود را چاپ می کنند.

شما می توانید از گواهینامه ها به عنوان راهی برای فروش مجدد و موثر دوره های خود با اضافه کردن تاریخ انقضا در آنها استفاده کنید. این یک استراتژی خوب برای حفظ یادگیرندگان برای هر سال است. اگر دوره های فروش مشاغل دارید، این استراتژی به تنهایی می تواند نتیجه اصلی شما را افزایش دهد.

بنابراین اگر فکر می کنید از گواهینامه ها برای برنامه خود استفاده کنید یا نه، توصیه من این است که این کار را انجام دهید.

در حالی که در ابتدا ممکن است خنده دار به نظر برسد، خواهید دید که آنها تأثیر قابل اندازه گیری در برنامه یادگیری شما دارند.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: