علم یادگیری

یکی از مهمترین کارهایی که شما بعنوان یک خالق دوره می بایست انجام دهید این است که، طراحی دوره به گونه ای باشد که بیشتر در بین مخاطبان مورد نظر شما طنین انداز شود.

در حقیقت، قبل از انجام هر کار دیگری هنگام ایجاد یک دوره، ابتدا باید به وضوح مخاطب را تعریف کنید، از جمله مواردی مانند سابقه او، دانش قبلی در مورد موضوعات خاص، تجربیات قابل اجرا و انتظارات عمومی. انجام این کار از قبل به شما کمک می کند تا دوره بهتری را بسازید.

این واقعیت که مخاطبان مختلف می توانند بین برنامه های مختلف یادگیری بسیار متفاوت داشته باشند. برنامه های آموزشی زیاد وجود دارد که در آن سازندگان دوره ها فقط محتوای درست را به عنوان اصل کار در نظر می گیرند و آن را طبق یک شکل و شیوه ی درست برای مخاطب تنظیم نمی کنند. همانطور که می توانید تصور کنید، نتایج نهایی در این سناریوها نسبتاً ضعیف است.

از آنجا که آموزش آنلاین به جای یک استثنا به یک قاعده تبدیل می شود، یادگیرندگان انتظارات بیشتری از این تجربه دارند. اگر به نظر نمی رسد که محتوا برای آنها قابل استفاده باشد (حتی در کمترین مقدار)، آنها ادامه خواهند داد.

بنابراین چگونه دوره هایی ایجاد می کنید که برای دانش پذیران شما مفید باشد؟ فقط یک روش وجود ندارد اما شما با دانستن این علم که مردم در یادگیری (و تحت تأثیر قرار دادن آن) به شرح مفصل اینفوگرافیک فوق پیش می روند، سود خواهید برد.

در نظر گرفتن احساسات یادگیرنده، جامعه پذیری، قدرت پذیرش در برابر بازی و … می تواند در بهبود اثربخشی محتوای دوره شما بسیار کمک کند.

فراتر از این، کارهای دیگری نیز می توانید انجام دهید. به عنوان مثال، شروع کار با استفاده از یک مدل از پیش ایجاد شده که کارایی و موفقیت خود را اثبات کرده، یک انتخاب هوشمندانه است.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: