دوره خود را به گونه ای طراحی کنید که انگار آن را برای یک نفر می سازید

ایجاد یک دوره با دروس مختلف، آزمونها و سایر عناصر برای صدها (شاید هزاران نفر) یک کار دلهره آور است.

تعداد بی شماری الگو و تئوری طراحی آموزشی وجود دارد که می توانید برای ساخت دوره خود آنها را دنبال کنید. برخی ساده و برخی دیگر کمی پیچیده تر هستند. هر کدام از آنها وقتی به درستی استفاده شوند مفید خواهند بود.

اما وقتی چارچوب های مختلف را طی می کنید، فکر کردن از این منظر در بعضی مواقع مفید خواهد بود. یک استراتژی که ما هنگام ساخت برنامه های یادگیری برای شرکت های Fortune 500 استفاده کردیم این بود که کل دوره را به گونه ای تنظیم کردیم که انگار فقط برای یک نفر تهیه شده، نه برای هزاران نفر.

وقتی به ساختن محتوای دوره خود برای یک نفر فکر می کنید، متوجه می شوید که زبانی که استفاده می کنید تغییر می کند. شخصی تر و در دسترس تر می شود. شما موارد را مختصرتر توضیح می دهید.

گنجاندن عامل “انسان”

یکی از بزرگترین شکایات در مورد یادگیری الکترونیکی این است که می تواند بسیار از بین رونده بوده و فاقد عامل “انسانی” باشد. به همین دلیل بسیاری از دوره ها شروع به ترکیب عناصر بازی سازی و جوامع اجتماعی کرده اند. اما هر دوره ای برای این راهبردها مناسب نیست. در این موارد شما باید بر روی ارائه و ساختار محتوا تمرکز کنید.

همانطور که مطالب مربوط به دوره خود را می نویسید، وانمود کنید که شخصی که به او آموزش می دهید کنار شما نشسته است. چگونه این مطالب را به دوست خود توضیح می دهید؟ چه نوع نمونه هایی را برای کمک به درک یکی از اعضای خانواده به آنها ارائه می دهید؟ وقتی با ذهنیت “یک مخاطب” به تکمیل دوره می پردازید از نحوه شکل گیری محتوای خود شگفت زده خواهید شد.

برای داشتن حداکثر تأثیر، می توانید از این روش همراه با یکی از روشهای یادگیری رسمی استفاده کنید. این به شما کمک می کند تا دوره خود را شخصی و در عین حال دارای ساختار به روشی بهینه نگه دارید.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: