افزودن تعامل انسانی به دوره های آنلاین

دوره های آنلاین یک تلاش “انفرادی” هستند.

چندین سال است که بزرگترین نقطه ضعف دوره های آنلاین این است که افراد در دوره ها به صورت شخصی انگیزه می گیرند. فراگیران مشتاقانه یادگیری را شروع می کنند اما با گذشت زمان با از بین رفتن علاقه برای ادامه کار مواجه می شوند.

افراد از ادامه ی دوره دلسرد می شوند، نه به این دلیل که علاقه ی خود را به یادگیری از دست داده اند. بلکه به این علت که تجربه ی نسبتا خشکی را می گذرانند.

این موضوع مهمی نیست زیرا این پدیده روی همه دوره های آنلاین تأثیر می گذارد. این یکی از دلایل عدم تکمیل دوره توسط فراگیران است.

به دانش پذیران نشان دهید که از آنها مراقبت می کنید
به دانش پذیران نشان می دهید که به پیشرفت آنها و استفاده از محتوای دوره اهمیت می دهید، این مسئله راهی عالی برای نگه داشتن افراد در دوره های شما است.

این می تواند چند معنی مختلف داشته باشد:

  • برای تعامل می توانید از انجمن ها استفاده کنید.
  • می توانید درباره تکالیف ارسالی بازخورد دهید.
  • می توانید تماس های مربیگری یا وبینارهای هفتگی را تنظیم کنید.
  • می توانید جلساتی را به صورت خصوصی ترتیب دهید.

مشاهده خواهید کرد که هر یک از این روش ها عنصر “انسان” را در دوره های آنلاین شما به ارمغان می آورد. این امر محتوا را زنده می کند.

هنگامی که افراد احساس می کنند کسی از آنها مراقبت میکند و دریک کلام احساس امنیت می کنند، بیشتر به محتوای دوره اهمیت می دهند.

اگر هنوز دوره ی خود را راه اندازی نکرده اید، باید فکر کنید کدام یک از این موارد برای مخاطبان شما بهترین است.
برخی از موفق ترین برنامه های دوره ای که می شناسیم بر جنبه ی جامعه بیش از محتوای دوره تأکید دارند. پس از این نکته نیز غافل نشوید.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: