آیا گیمیفیکیشن حکم اعتیاد به مواد مخدر را دارد؟

گیمیفیکیشن در طی چند سال گذشته حرف اول در کسب و کار بوده است، اما در طی مکالمات زیادی که با متخصصان کسب درآمد داشتیم، فهمیدم که همه در مورد تأثیر آن قانع نشده اند.

این سوال همچنان وجود دارد، آیا هنوز گیمیفیکیشن حکم اعتیاد به مواد مخدر را دارد؟

از سال ۲۰۱۲ به طور مداوم استفاده از گیمیفیکیشن افزایش یافته است.

بر اساس اعداد و آمار موجود از سال ۲۰۱۲ تا کنون، به نظر نمی رسد سرعت و میزان استفاده بازی سازی کم شود.

رشد بازار همچنان ادامه دارد زیرا استفاده موثر از گیمیفیکیشن نشان داده است که بسیار موثر است.

به طور خاص، یک مطالعه نشان داد که وقتی از آن برای آموزش دانش پذیران بزرگسال استفاده می شود، آنها نمره های بهتری می گیرند:

در ارزیابی های مهارت محور ۱۴٪ بیشتر است
از نظر دانش واقعی ۱۱٪ بالاتر است
۹٪ افزایش در نرخ ماندگاری

شواهد نشان دهنده تأثیر مثبت گیمیفیکیشن است، اما آیا واقعاً افراد در دوره های خود آن را می خواهند؟

بحث این است که گیمیفیکیشن می تواند یادگیری را کمی “بهتر” کند و اگر بیش از حد باشد باعث حواس پرتی می شود.

یک مطالعه نشان داد که ۷۹٪ از کارمندان و دانشجویان دانشگاه اظهار داشتند که عناصر بازی در یادگیری آنها باعث بهره وری بیشتر می شود.

با ورود بیشتر متولدین دهه هفتاد و هشتاد به نیروی کار، این تعداد حتی ممکن است افزایش یابد.

دهه هفتادی ها و هشتادی ها تمایل بیشتری به عناصر گیمیفیکیشن دارند، زیرا آنها با تجربه آموزشی خود بیشتر در معرض این عناصر بوده اند.

بنابراین بسیاری از مطالعات در مورد گیمیفیکیشن مطابق در این مرحله، نشان می دهد که ارزش واقعی سرمایه گذاری را دارد.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: