آموزش مدیریت سطح دسترسی های کلاس در ادوبی کانکت

مدرس: مدیر پشتیبانی کلاس روم


در این ویدئوی آموزشی با نحوه مدیریت سطح دسترسی های کلاس در نرم افزار ادوبی کانکت آشنا می شویم.
انواع دسته بندی سطح دسترسی ها در کلاس، تغییر سطح دسترسی اعضا در حین برگزاری کلاس، فعال و غیر فعال کردن گروهی دسترسی اعضای کلاس به دوربین و میکروفن، فعال و غیر فعال کردن دسترسی یک کاربر به میکروفون و دوربین و… از مطالبی است که در این ویدئو توضیح داده شده است.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: