ترفندی ساده برای ایجاد دوره های موثر

وقتی دوره هایی را ایجاد می کنیم، این کار را نه تنها به امید آموزش، بلکه جهت ارائه ی مهارت ها یا دانش جدید به مردمی که می توانند در زندگی روزمره از آن استفاده کنند، انجام می دهیم.

اگر دقت کرده باشید، هر زمان که یک دوره را می گذرانیم به دنبال این هستیم که یک چیز عملی از آن بیرون بیاوریم تا بتوانیم از آن برای بهتر کردن خود، کار و زندگی استفاده کنیم.

متأسفانه همه دوره ها در پاسخگویی به این نتیجه موفق نیستند.

طبق تجربه می دانیم که ساختار دوره فوق العاده مهم است. این می تواند اثربخشی ایجاد کند یا آن را از بین ببرد. بگذارید چیزی به شما بگوییم: اگر دوره خود را می فروشید، پس باید آن را تاثیرگذار ایجاد کنید.

چگونه می توانید یک دوره موثر ایجاد کنید؟

بسیار ساده است که فکر کنید دوره شما “به دیگران” آموزش می دهد. البته این هیچ مشکلی ندارد، اما وقتی صحبت از ارائه ی محتوا می شود، یاد”مدرسه قدیمی” می افتیم که تدریس اغلب ارتباطی یک طرفه بوده است.

راهنمایی کنید، آموزش ندهید

چالش اصلی برای هر کسی که دوره ای ایجاد می کند این است که دیگر به “آموزش” فکر نکند و “راهنمایی” را شروع کند.

این تفاوت ظریف در نحوه فکر کردن در مورد دوره شما می تواند جهانی را تغییر دهد.

راهنمایی کسی به معنای این است که او را برای سفر می برید. در این سفر شما ابزارهایی را در اختیار آنها قرار می دهید تا هنگامی که شما (راهنما) کنارشان نبودید، آنها بدون شما نیز با موفقیت به این سفر ادامه دهند.

نتیجه تفکر در مورد دوره های شما از این طریق این است که شما برای موفقیت می توانید دیدگاه دانش پذیر و آنچه را که در بخشهای مختلف سفر خود (یعنی در بخشهای مختلف دوره خود) به آن نیاز دارند، در نظر بگیرید.
طراحان آموزشی همیشه به دنبال بهترین ابزارها و روش ها برای ایجاد دوره ها هستند. ما معتقدیم که فرآیند ایجاد دوره حتی قبل از انتخاب ابزار یا چارچوبی آغاز می شود.

این کار با طرز فکر و هدف نهایی شما شروع می شود. پس راهنما باشید، نه معلم. مطالب دوره شما بهتر است این را منعکس کند و احتمالاً همین کار سبب میشود دوره ی شما اثری ماندگار داشته باشد.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: