زمانهایی که یک دوره آنلاین کامل لازم نیست

به عنوان طراحان آموزشی، همه ما مشتاقیم یک دوره آنلاین را برای هر موضوعی برگزار کنیم و مهارت های توسعه دوره خود را به کار بیندازیم.

گرچه این اشتیاق غالباً مورد استقبال قرار می گیرد، اما لزوماً به ماژول کامل یادگیری نیازی نیست.

در حقیقت، زمان هایی وجود دارد که ساختن یک دوره کامل در واقع نتیجه ای ندارد.

بنابراین چگونه می توانید تشخیص دهید که یک دوره آنلاین بصورت رسمی مورد نیاز است؟

متأسفانه یک قانون سخت وجود ندارد شما باید عوامل مختلفی را بررسی کنید، از جمله:

  • فوریت پیام
  • اندازه مخاطب
  • مقدار محتوا

فوریت پیام

گاهی اوقات یک سازمان نیاز به اعلامیه مهم در مورد یک تغییر مهم دارد.

همچنین این تغییر ممکن است کارمندان را ملزم به انجام وظایف به روشی متفاوت از گذشته کند.

به نظر می رسد ایجاد دوره ای برای آموزش کارها ایده خوبی است.

اما وقتی زمان خرج کردن پول می رسد، این بهترین راه حل نخواهد بود.

در چنین مواقعی، بهتر است یک کمک شغلی مختصر با جزئیات (در سطح بالا) برای تغییر ایجاد کنید و به دنبال آن دستورالعمل هایی برای اقدامات پیش رو انجام دهید.

پس از آن ممکن است ایجاد آموزش در مورد موضوع منطقی باشد.

اندازه مخاطب

یکی از مهمترین مزایای آموزش الکترونیکی این است که می تواند به طور مداوم به گروه بزرگی از افراد ارائه داده شود و هزینه های آموزش و تعهدات زمانی را کاهش دهد.

با این حال، در یک مرحله خاص کسب درآمد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

این امر به ویژه اگر تعداد مخاطبان نسبتاً کم باشد بسیار صادق است.

در شرایطی که تعداد مخاطبان کم است، ممکن است انجام آموزش زنده منطقی تر باشد.

اگر مخاطبان گسترده باشند، ممکن است چند وبینار راه حل مناسب تری به نظر بیاید.

مقدار محتوا

به نظر می رسد این مسئله واضح است اما به طرز شگفت آوری نادیده گرفته می شود.

طراحان آموزشی گه گاه در تهیه اطلاعات بیش از حد در یک دوره و صرفاً برای تقویت آن مقصر هستند.

پیام اصلی این دوره را در نظر بگیرید و اگر می توان، آن را به طریقی غیر از یادگیری موثر انتقال داد.

گاهی اوقات یک سری ایمیل ساده، تماس کنفرانسی یا کمک شغلی می تواند تأثیر بیشتری داشته باشد.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: