دلایل استفاده از بازی در آموزش الکترونیکی

اگر درگیر آموزش های الكترونیكی (و یا حتی آموزش های سنتی) هستید، احتمالاً شما در نظر گرفته اید كه نوعی بازی جدی را در مطالب دوره خود پیاده سازی كنید.

امروزه گیمیفیکیشن و بازی های جدی برای تقویت یادگیری و دستیابی به اهداف اصلی استفاده می شوند.

عناصر بازی افراد را درگیر یادگیری می کند، که البته نشان داده شده است برای بهبود حفظ مطالب موثر است.

فراتر از این مزیت، تزریق بازی ها با محتوای دوره همچنین یادگیرندگان را به فکر واداشتن مطالب از دیدگاه ها و کاربردهای مختلف می اندازد.

یک تصور غلط رایج در مورد استفاده از بازی های جدی در مهارت های یادگیری یا آموزش این است که، گرفتن داده های مربوطه دشوار است.

همانطور که مشخص شد، برعکس است. بازی در واقع می تواند اطلاعات مربوط به شرکت کنندگان و درک آنها را به شما بدهد.

باید استفاده از بازی های جدی را برای کمک به انتقال پیام های اصلی دوره های خود در نظر داشته باشید.

گرچه همه دلایل ذکر شده مطمئناً معتبر بوده و قابل تأمل است، اما موثرترین دلیل محیط امن است.

وقتی از بازی های جدی برای تکمیل مطالب درسی استفاده می کنید، محیطی ایجاد می کنید که بدون نگرانی از شکست واقعی، امتحان آن را برای افراد ایمن می سازید.

این امر در هنگام انجام آموزشهای شرکتی که افراد مردد هستند و سعی می کنند چیز دیگری را امتحان کنند بسیار مهم است زیرا آنها نمی خواهند به اعتبار خود یا شرکت لطمه وارد کنند.

در برنامه های آموزشی که ما به طراحی آن کمک کرده ایم، می توانیم از اجزای بازی (معمولاً از طریق شبیه سازی کنترل شده) استفاده کنیم، بنابراین افراد می توانند بدون نگرانی از عواقب آن، تمرین کنند.

اگر آنها بهم ریخته باشند، می توانند از آن به عنوان فرصتی برای یادگیری استفاده کنند که در وهله اول هدف نهایی بازی های جدی است.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: