پنج عامل روانشناختی در تولید محتوای آموزش الکترونیکی

ایجاد یک مهارت کارآمد، بیشتر از کنار هم قرار دادن گرافیک های فانتزی و انیمیشن ها است، در واقع یک عنصر روانشناختی نیز درگیر فرآیند توسعه است.

طراحان آموزشی، حرفه ای که به ایجاد آموزش های زنده و آنلاین موثر اختصاص داده شده است، مدتی است که این را می دانند.

در طول این سالها مدل های توسعه بی شمار و نکات کلی طراحی برای کمک به حداکثر اثربخشی محتوای آموزش وجود داشته است.

نکته مهمی که باید بخاطر بسپارید این است که در هر رویداد آموزشی (اعم از آنلاین یا حضوری) ارتباط فقط “یک طرفه” نیست. اگر یک طرف کاملاً شرکت نکند، یادگیری از دست می رود.

به عبارت دیگر، ایجاد یک آموزش تأثیرگذار در صورتی اتفاق می افتد، که بسیار مورد توجه قرار گیرد. در زیر برخی از ملاحظات روانشناختی ذکر شده است که باید هنگام ایجاد دوره های خود به خاطر داشته باشید آورده شده است.

(همانطور که در ابتدا توسط SHIFT ELearning به اشتراک گذاشته شده است). در مورد هر یک از این مناطق باید به طور کامل تری تحقیق شود، انجام این کار باعث حفظ بهتر یادگیری می شود.

پنج عامل روانشناختی که باید بدانید

شناختی

سعی کنید از فرآیندهای ذهنی مانند دامنه توجه، حافظه کوتاه مدت و بلند مدت و تعصب ادراک استفاده کنید. با درک تأثیرات این مناطق، می توانید مطالب خود را به طور موثرتری ارائه دهید.

رنگ

نشان داده شده است که استفاده از رنگ به راحتی تاثیرگذار است. رنگ هایی متناسب با محتوا انتخاب کنید.

الگوهای خواندن

به جایی که محتوای مهم یادگیری را در این دوره قرار می دهید توجه کنید. مناطق خاصی از صفحه بهتر از دیگر جاها توجه کاربران را به خود جلب می کند. شما می خواهید نکات کلیدی را در مکانهایی قرار دهید که نه تنها توجه دانش پذیر را جلب میکند، بلکه توجه شما را نیز حفظ کنند.

گشتالت

این مربوط به نحوه ارتباط مغز با اشیا در رابطه با تصاویری است که تفسیر می کند. به عنوان مثال، بر اساس مجاورت، شباهت، تداوم و فضای سفید.

متن

تایپوگرافی مورد استفاده شما در یادگیری می تواند تا حد زیادی در هدایت نقاط اصلی به سوی هدف کمک کند، اما تنها در صورتی که به طور موثر و مداوم در کل دوره انجام شود.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: