توضیحاتی در مورد VILT

تصور کنید که از شما خواسته شده است یک تیم را برای ایجاد یک برنامه آموزشی برای یک سازمان با اندازه متوسط هدایت کنید.

این سازمان حدود ۲۵۰۰۰ کارمند دارد و تقریباً ۱۲۰۰۰ نفر از آنها مجبور به گذراندن دوره آموزش هستند. این آموزش به منظور تغییر روشی اساسی در تجارت برای انجام سفارشات کاری طراحی شده است، بنابراین ماهیتی کاملاً پیچیده دارد.

طبیعتاً هنگام ایجاد برنامه هایی برای مخاطبان با این اندازه و مقیاس، پیچیدگی های زیادی وجود دارد، اما بیشتر اوقات پروژه هایی از این دست با تهیه یک برنامه آموزشی شروع می شوند. در این طرح ذینفعان و ملاحظات اصلی شناسایی می شوند. روش ارائه ی آموزش نیز در این طرح مشخص شده است.

در تجربه ی ما، ابتکاراتی مانند این آموزش به چند روش ارائه نیاز دارد. این مسئله استفاده از آموزش زنده یا یادگیری نیست. از هر دو استفاده خواهد شد اما آیا می دانید گزینه سوم را که غالباً فراموش می شود را نیز در دسترس دارید؟

درست است، علاوه بر آموزش و یادگیری توسط مربی، می توانید از آموزش مجازی به رهبری مربی (VILT) نیز استفاده کنید.

این که بگوییم جلسات VILT فقط وبینار است، به نوعی مانند این است که بگوییم آموزش الکترونیکی فقط پاورپوینت است در حالی که این فقط یک حقیقت سطحی (جزئی) است.

یک رویداد VILT اغلب از فناوری وبینار استفاده می کند، اما نباید آن را با یک وبینار ساده اشتباه گرفت. در حقیقت، طراحی و تحویل محتوا در VILT در مقایسه با آموزش مربی سنتی و حتی آموزش مجدد، به ملاحظات دیگری نیاز دارد.

از برخی جهات ایجاد VILT موثر دشوارتر است هم برای مقابله با مسائلی که در آموزش الکترونیکی وجود دارد و هم در آموزش زنده.

با این حال، به درستی انجام شده و VILT یک دارایی فوق العاده است. وقتی سوژه ها پیچیده هستند و مخاطب از نظر جغرافیایی پراکنده می شود، این یک روش عالی برای افزودن احساس شخصی است.

این می تواند خلاهایی را که آموزش الکترونیکی و آموزش زنده به تنهایی نمی تواند به صورت مقرون به صرفه آنها را برطرف کند، پر کند.

علاوه بر این، یک رویداد VILT به راحتی ضبط می شود، بنابراین تلاش ها دوباره قابل استفاده هستند. در بعضی موارد VILT ممکن است بهترین گزینه شما برای تحویل محتوای دوره باشد. بنابراین با تدوین برنامه آموزش خود، این ابزار ارزشمند را در زرادخانه آموزش خود فراموش نکنید.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: