تأثیر یادگیری اجتماعی در پیشرفت شرکت ها

مدت هاست که شرکت ها از مزایای اجرای یک برنامه مهارت آموزی برای آموزش کارمندان خود آگاه هستند.

برای آموزش مهارت های جدید به نیروی کار، پیاده سازی های قوی آموزش الکترونیکی می تواند تأثیر مثبت قابل توجهی برای شرکت ها بگذارد.

همانند زمانی که آموزش الكترونیكی برای اولین بار به وجود آمد، بسیاری از شركتها ترجیح می دهند قبل از اختصاص منابع (ساعات كار و پولی) برای اجرای آن، تا حدی کارآمد بودن آن برایشان ثابت شود.

این منطقی است. هر شرکتی توانایی آزمایش آخرین و بهترین روندها را ندارد چرا که خطرات آن بسیار زیاد است.

مطابق یک تحقیق ۸۷٪ از کارکنان اظهار داشتند که اشتراک دانش اجتماعی بین سازمان، یک جز اساسی در روز کاری آنها است.

وقتی از آموزش رسمی سوال شد، فقط ۳۷٪ اظهار داشتند که این کار ضروری است.

این یک شکاف بزرگ است و شواهدی در رابطه با آنچه که کارکنان از نظر یادگیری در کار از همه بیشتر برایشان ارزش دارد، است.

به همین ترتیب، منطقی است که برنامه های آموزشی، درجاتی از یادگیری اجتماعی را در بر بگیرند.

یادگیری اجتماعی فقط یک روش غیررسمی برای آموزش کارمندان نیست، همچنین اگر به درستی اجرا شود می تواند بازده سرمایه گذاری مثبت داشته باشد.

اگر یادگیری اجتماعی چیزی شبیه مسیر یادگیری الکترونیکی باشد، به احتمال زیاد در سالهای آینده شاهد افزایش آن خواهیم بود.

این امر به ویژه اگر شرکتهای بزرگ موفقیت در برنامه های یادگیری اجتماعی را مشاهده کنند، درست است. زیرا به دیگران اعتماد به نفس می دهد تا در سازمان خود به جلو حرکت کنند.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: