اعلام وضعیت کاربران در ادوب کانکت

با توجه به اینکه در کلاس های مجازی امکان ارتباط رو در روی مدرس با شاگردان به صورت یکجا و همزمان وجود ندارد و یا بسیار سخت خواهد بود، بنابراین امکاناتی در ادوب کانکت فراهم شده تا بوسیله آن شاگردان بتوانند اعلام وضعیت کنند و به نحوه تدریس استاد یا معلم عکس العمل نشان داده و حتی در صورت نداشتن تصویر و صدا و تنها با چند علامت با مدرس خود ارتباط برقرار کنند.

منوی مشخص شده در تصاویر زیر محل این امکانات را نمایش می دهد.

با انتخاب گزینه اول از منو شاگردان می توانند اجازه بگیرند.

 با انتخاب گزینه موافقت یا مخالفت کاربران می توانند درباره موضوع مورد بحث در کلاس نظر دهند.

با انتخاب گزینه هایی مانند تشویق کردن و خندیدن می توانند احساس خود نسبت به موضوع مورد بحث را نشان دهند.

بوسیله گزینه ترک موقت کلاس نیز به مدرس اعلام می کنند که موقتا از کلاس خارج می شوند.

در صورتی که صدای شما خوب به گوش شاگرد نمیرسد و یا اینکه صدا بیش از حد بلند باشد او می تواند با انتخاب گزینه های بلندتر صحبت کنید یا آهسته تر صحبت کنید از شما بخواهد میزان بلندی صدای خود را تنظیم کنید.

 با انتخاب لطفا سریع تر و یا لطفا آهسته تر، شاگردان به سرعت تدریس شما واکنش نشان می دهند و می توانند از شما بخواهند سرعت تدریس خود را تغییر دهید.

با انتخاب هر یک از وضعیت ها، آیکون همان وضعیت کنار اسم کاربران در لیست قرار میگیرد و مدرس می تواند آن ها را ببیند.

در ادامه تصاویر حالت های مشخص شده آورده شده است.

اجازه گرفتن:

موافقت:

مخالفت:

تشویق کردن:

خندیدن:

ترک موقت کلاس:

بلندتر صحبت کنید:

آهسته تر صحبت کنید:

لطفا سریعتر:

لطفا آهسته تر:

علاوه بر این، با انتخاب گزینه نمایش وضعیت ها از منوی مشخص شده در تصاویر زیر توسط مدیر کلاس، کاربران بر اساس وضعیتشان دسته بندی می شوند.

همچنین مدرس یا همان مدیر کلاس می تواند با کلیک روی گزینه پاک کردن وضعیت ها همه وضعیت های کاربران را یکجا حذف کند.

هرکاربر نیز میتواند اعلام وضعیت های خود را به صورت یکجا پاک کند.

مطابق تصاویر زیر:

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: