آزمون ها را درست طراحی کنید

ما دوره های زیادی را در زمینه موضوعات متنوعی ایجاد کرده و دیده ام.

گفتن این که یک دوره مشابه دوره دیگر است، واقعاً حرف درستی نخواهد بود. با این حال، مطمئناً مشترکاتی بین دوره های یادگیری وجود دارد که بارها و بارها ارائه می شود.

برخی از این خصوصیات خوب است. آنها از مهارت های طراح آموزشی صحبت می کنند.

انسان ها موجودات عادت پذیر هستند و متأسفانه همه عادت های ما عادت های خوبی نیستند.

برای طراحان آموزشی این بدان معنی است که برخی از تکنیک های توسعه ما ممکن است کارآمدترین نباشند.

باید توجه داشته باشم که هیچ کس عمداً این کار را نمی کند.

هر طراح آموزشی که ما می شناسیم می خواهد در دوره های خود و با دانش پذیرانش به خوبی کار کند. عادت های بدی که به وجود می آیند معمولاً به این دلیل است که علی رغم تغییر در صنعت، در الگوی خاصی قرار می گیریم.

یکی از بزرگترین زمینه های فرصت برای بیشتر طراحان آموزشی در ایجاد آزمون های دوره است. به طور خاص: انواع سوالات مطرح شده و دشواری آنها.

ما همه ی شما را تشویق می کنیم که هنگام ایجاد آزمونها، دو کار انجام دهید. ابتدا از قالب های مختلف سوال استفاده کنید.

وقتی فقط سوالات چند گزینه ای وجود داشته باشد برای دانش پذیر خسته کننده است و اغلب آنها را به “حدس زدن و بررسی” تشویق می کند.

بعد از آن، سوالات خود را سخت تر کنید. به همین سادگی.

به طور جدی، این یک مورد بزرگ و مهم است که باید به آن توجه کرد.

ما بسیاری از دوره های آموزشی را با محتوای عالی، که موضوعات پیچیده را پوشش می دهند دیده ایم.

از طرف دیگر آزمون شامل سوالات درست یا نادرستی سخت و واضح است.

بیایید دیگر با آزمونها تنبل نشویم. به آنها زمان مناسب برای توسعه را بدهید.

سوالات زیادی ایجاد کنید و فقط بهترین سوالات را برای بانک سوالات خود انتخاب کنید.

علاوه بر این، هرچه آزمونهای شما بهتر باشد، می توانید اثربخشی دوره را بهتر اندازه گیری کنید.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: