وزیر علوم خبر داد: هر دانشجو ۱۲۰ گیگ اینترنت رایگان دریافت می کند

منصور غلامی، وزیر علوم گفت: با توجه به ادامه بیماری کرونا و تشکیل کلاس هایمجازی، با هماهنگی وزارت ارتباطات برای دانشجویان سهمیه اینترنتی در نظر گرفته شد.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: