ده راه برای درگیر کردن دانش پذیران با آموزش الکترونیکی

یکی از سخت ترین کارها برای انجام هر دوره آنلاین این است که دانش پذیران را درگیر محتوای دوره کنید.

با کلیک یک دکمه می توان یک دانش پذیر را به هر سایتی برد و از مطالب آموزشی دور کرد.

برای مقابله با این امر، طراحان آموزشی به روشهای مختلفی اعتماد کرده اند. یکی از راه ها این است که به سادگی توجه را معطوف کنیم.

این اتفاق زمانی می افتد که سیستم مدیریت یادگیری از پیمایش دور از دوره، یا باز کردن پنجره های دیگر جلوگیری می کند.

می توانیم تمایل به این ویژگی را در انواع خاصی از محیط ها برای مخاطبان خاص درک کنیم.

با این حال، معطوف کردن توجه به این معنا نیست که یادگیرنده در واقع تلاش می کند مطالب را درک کند.

اگر چیزی وجود داشته باشد، می تواند نتیجه عکس داشته باشد.

جدا از معطوف کردن توجه دانش پذیر، می توانید از روشهای طراحی آموزشی برای تشویق تعامل فراگیران با دوره های خود استفاده کنید.

این رویکردی است که به اعتقاد ما می تواند تأثیر بیشتری در درک و حفظ یادگیری داشته باشد.

اینفوگرافی زیر توسط Learning Pool ایجاد شده است و شامل ۱۰ استراتژی خاصی است که می توانید دنبال کنید تا به کارآیی بیشتر محتوای دوره شما کمک کند.

ادغام برخی از اینها از دیگران آسان تر است. به عنوان مثال، اگرچه اضافه کردن نشان ها و امتیازات راحت به نظر می رسد، اما در واقع می تواند کار بیشتری از آنچه فکر می کنید نیاز داشته باشد.

آنچه که می تواند چالش برانگیز باشد این است که مخاطبان دوره شما لزوما با فرهنگ نشان و امتیاز آشنایی ندارند.

اگر چنین باشد، باید تلاش کنید تا نشان دهید که چرا این مسئله مهم است وگرنه خطر حواس پرتی کار شما را تهدید می کند.

شاید بتوانید از یکی از راهکارهای زیر در دوره خود استفاده کنید؟

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: