درآمد خود را افزایش دهید

این یک سال جدید، زمان مناسب برای فکر کردن در مورد پروژه های مهیج آینده است، و اگر در صنعت کسب و کار مشغول هستید، این اغلب به معنای دوره های جدید برای سال جدید است.

اما قبل از شروع این تلاش ها، دوره هایی را که سال گذشته ایجاد کردید فراموش نکنید. اکنون زمان مناسب برای مرور مجدد آن دوره ها است تا مطمئن شوید که “تازه” هستند.

محتوای دوره های آنلاین می توانند ماندگاری کوتاهی داشته باشند. تغییر در آرم ها، سیاست ها، فن آوری و سایر عوامل بیرونی همه در اهمیت کسب درآمد شما تأثیر می گذارد.

با دانستن این موضوع باید کمی وقت بگذارید (ترجیحاً قبل از شروع پروژه های جدید) تا دوره های خود را سریع مرور کنید.

این بدان معنا نیست که شما باید کل دوره را بازنویسی و سازماندهی مجدد کنید. شاید زمانی لازم باشد اما در این برهه از زمان مفیدتر این است که فقط تأیید کنیم که هیچ اشتباه فاحشی در درس وجود ندارد.

به عنوان مثال، اگر دوره ای دارید که با یک فناوری خاص آموزش می دهد، می توانید تصاویر مربوط به صفحه خود را مرور کنید تا مطمئن شوید که هنوز مرتبط هستند یا خیر.

نرم افزار اغلب در حال پیشرفت است و مواقعی تغییر می کند که منوها و تنظیمات تغییر می کنند. شما می خواهید این تغییرات را برای دانش پذیران خود ثبت کنید. همچنین ممکن است بخواهید نمودارهایی را در یادگیری خود مرور کنید.

شما باید بررسی کنید که داده ها برای سال آینده هنوز دقیق هستند (و آیا همچنان مرتبط هستند). همچنین بررسی کنید که آیا اطلاعات جدیدی وجود دارد که بتواند در دوره ی شما اضافه شود.

بسته به طول و مدت دوره های شما، این تمرین ممکن است کمی طول بکشد. در اصل، شما باید این کار را هر سه ماه یک بار انجام دهید، اما اگر این امکان وجود ندارد، هر سال دو بار این بررسی را انجام دهید.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: