از سناریوهای مبتنی بر نقش در دوره خود استفاده کنید

یکی از بهترین راه ها برای برقراری ارتباط ایده ها و مفاهیم جدید، نمایش مفاهیم موجود در سناریویی است که یک فراگیر می تواند با آن ارتباط برقرار کند.

اول، در صورت عدم درک کامل مفهوم جدید، یک مکان “امن” را برای یک دانش پذیر فراهم می کند.

همچنین این یک روش عالی برای یادگیرندگان است که می توانند نحوه استفاده از اطلاعات جدیدی را که یاد می گیرند بیاموزند.

نحوه تنظیم سناریو مهم است.
بدون ورود بیش از حد به جزئیات، جریان دوره شما باید چیزی شبیه به موارد زیر باشد:

۱- هدف (های) درس را توضیح دهید.
۲- توصیف کنید که امروز چگونه کار می کنید.
۳- آنچه را تغییر می دهید و یا هرچیز جدید را توصیف کنید.
۴- توضیح دهید که چرا این تغییر لازم و خوب است.
۵- مثالی کوتاه از نحوه استفاده از اطلاعات جدید ارائه دهید.
۶- سناریوی مبتنی بر نقش را معرفی کنید.
۷- براساس سناریو سوال کنید.
۸- خلاصه سناریو را ارائه کنید.
۹- هدف (های) درس را دوباره بیان کنید.

بسته به مخاطب شما ممکن است مراحل بیشتری نسبت به این مرحله وجود داشته باشد اما این یک طرح کلی خوب از چگونگی رسیدن به سناریوی خود است.

طبیعتاً شروع یک درس با یک سناریو چندان منطقی نیست. آهسته شروع کنید اهداف خود را توضیح دهید و سپس وارد اطلاعات جدید شوید.

پس از ایجاد دانش بنیادی می توانید سناریوی خود را معرفی کنید.

برخی موارد مهم را که باید هنگام استفاده از سناریوها به خاطر بسپارید:

  • آنها باید ویژه ی نقش یادگیرنده باشند.
  • اگر چندین نقش آموزش شما را در برمی گیرد، به چندین سناریو نیاز دارید (به فراگیر اجازه دهید “مسیر” خود را انتخاب کند).
  • یادگیری واقعی همراه با سوالات شما بعد از اعمال سناریو است، مطمئن شوید که سوالات خوبی می پرسید.

آخرین نکته، جایی است که می بینم اکثر افراد کوتاه می آیند و عقب می کشند و آن جایی است که سوالات خیلی آسان است.

از وسوسه پرسیدن سوالات آشکار و ساده بپرهیزید. واقعاً دانش پذیران خود را به چالش بکشید تا با استفاده از اطلاعات جدیدی که به آنها می دهید، به سوالات مبتنی بر سناریو پاسخ دهند.

در اینجا یک نکته وجود دارد: سوالات خود را به گونه ای شکل دهید که گویی برای کسی باشد که قبلاً اطلاعات دوره را می داند. این یک تمایز کوچک است، اما بسیاری از ایجادکنندگان دوره در دام پرسیدن سوالاتی برای افرادی که تازه محتوا را یاد گرفته اند، گرفتار می شوند.

خواهید دید که سوالات شما با نزدیک شدن به این روش چالش برانگیزتر می شوند.

نمایش استفاده واقعی از ایده های جدید با استفاده از سناریوها، ابزاری است که هر کسی که یک دوره ایجاد می کند می تواند از آن استفاده کند.

فراگیران دقیقا از دیدن چگونگی استفاده از این اطلاعات جدید به روشی معنی دار استقبال خواهند کرد.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: