آموزش سفارشی سازی اجزا و محیط نمایش کلاس آنلاین ادوبی کانکت

مدرس: مدیر پشتیبانی کلاس روم

در این ویدئوی آموزشی با نحوه سفارشی سازی اجزا و محیط نمایش کلاس آنلاین در نرم افزار ادوبی کانکت آشنا می شویم.
یکی از امکانات منحصر به فرد ادوبی کانکت این است که مدیر یا مدرس کلاس می تواند چینش اجزای کلاس و نحوه نمایش بخش های مختلف کلاس را به دلخواه خود سفارشی سازی کند. مدرس می تواند تعیین کند کدام یک از اجزای کلاس برای شرکت کنندگان نمایش داده شود و اندازه و مکان کادر نمایش هر کدام از اجزای کلاس در کجای صفحه باشد.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: