مجله آموزش الکترونیکی

سه نکته بسیار ساده در زمینه تولید محتوای آموزشی

اگر برای ایجاد یک دوره کارآموزی موثر یک جدول زمانی دقیق دارید، اطمینان از پایبندی دوره شما به اصول برجسته طراحی می تواند مشکل باشد.
مسلم است که هرچه زمان بیشتری برای ایجاد دوره ها صرف کنید، ترکیب این عناصر طبیعی تر به نظر می آید.

مطالعه مقاله »

ال ام اس ابری

ال ام اس ابری یا ال ام اس اشتراکی راه حلی است که برای دسترسی و استفاده از آن نیازی به نصب سخت افزار یا نرم افزار خاصی یا داشتن سرور مجزایی ندارد.

مطالعه مقاله »