مجله آموزش الکترونیکی

تاریخچه گیمیفیکیشن

اخیراً برنامه های یادگیری زیادی وجود داشته است که برای کمک به ایجاد نکات اصلی یادگیری در خانه و یادگیری فراگیر از منظر دیگری، شروع به استفاده از عناصر بازی می کنند.

مطالعه مقاله »

شش مرحله برای طراحی کلاس خود

به زبان ساده، یک کلاس واگردی به دانش پذیران متکی است تا محتوای دوره را خارج از ساعت کلاس تماشا کند یا بخوانند، و در طول کلاس آنها در فعالیتهایی غوطه ور می شوند که مطالب را اعمال می کنند.

مطالعه مقاله »