مجله آموزش الکترونیکی

اشتباهات رایج هنگام ایجاد آموزش آنلاین

پس از ۲ سال کار با همه افراد از مدیران کل، متخصصان باتجربه آموزش الکترونیکی، منابع انسانی، مدیران فروش و هر کس دیگری که کار پیاده سازی آموزش الکترونیکی را در سازماندهی خود آغاز کردند، می توانم همه چیز را به ۶ اشتباه رایجی که می بینم خلاصه کنم.

مطالعه مقاله »