مجله آموزش الکترونیکی

انتخاب بهترین LMS موبایل

بسیاری از دانش پذیران نسل جدید دوست ندارند در یک محیط کلاس درس محدود بنشینند. بلکه می خواهند فقط گوشی هوشمند یا تبلت خود را در دست بگیرند و آموزش خود را شروع کنند.

مطالعه مقاله »

نحوه شروع کلاس درس LMS

اگر شما یک معلم هستید و روش هایی را برای ایجاد پویایی بیشتر در کلاس خود در نظر می گیرید، پس یکی از ساده ترین راه ها ایجاد کلاس شخصی آنلاین (مجازی) شخصی خودتان است

مطالعه مقاله »