مجله آموزش الکترونیکی

بازی سازی یا گیمیفیکیشن

گیمیفیکیشن یکی از موثرترین روشها برای افزایش درگیری دانش پذیران در دوره شماست.
اگر وقت کافی را صرف مطالعه در مورد نحوه طراحی یک دوره جذاب آنلاین کرده اید ، احتمالاً نام بازی سازی را شنیده اید.

مطالعه مقاله »