مجله آموزش الکترونیکی

افزایش یادگیری اجتماعی

برای مدت طولانی ما دوره های آموزشی را دیده ایم که در پایان با پیشرفت، بدون هیچ گونه تعامل پایان می یابد. وقت آن فرا رسیده است که توسعه دهندگان برنامه ها برای چیز دیگری تلاش کنند.

مطالعه مقاله »