مجله آموزش الکترونیکی

نحوه شروع کلاس درس LMS

اگر شما یک معلم هستید و روش هایی را برای ایجاد پویایی بیشتر در کلاس خود در نظر می گیرید، پس یکی از ساده ترین راه ها ایجاد کلاس شخصی آنلاین (مجازی) شخصی خودتان است

مطالعه مقاله »