مجله آموزش الکترونیکی

وایتبرد در ادوب کانکت

برنامه ادوب کانکت این امکان را فراهم می کند که بتوانید در کلاس از تخته وایتبرد استفاده کنید. در این مقاله امکانات و قابلیت های وایت برد در ادوب کانکت را بررسی می کنیم.

مطالعه مقاله »