مجله آموزش الکترونیکی

نقش یادگیری ماشینی در بهبود آموزش آنلاین

اگر با این اصطلاح آشنا نیستید، باید بگوییم یادگیری ماشین نوعی هوش مصنوعی است که به سیستم های رایانه ای کمک می کند، تا در هنگام انجام وظایف خاص مجموعه داده ها را تجزیه و تحلیل کنند و سپس بدون نیاز به برنامه ریزی بیشتر، عملکرد آنها را بر اساس بازخورد داده به تدریج بهبود می بخشند.

مطالعه مقاله »

چرخش از کلاس حضوری به کلاس آنلاین

در ساختار کلاس سنتی، معلمان در طول ساعت کلاس سخنرانی می کنند و دانش پذیران در خانه روی مجموعه مطالبی که به ایشان ارائه شده کار می کنند. با این حال، کلاسهای آنلاین به مربیان راهی ارائه می دهند که با ارائه مطالب سخنرانی کلاس از

مطالعه مقاله »