نظریه یادگیری بزرگسالان – آندراگوژی – مالکوم نولز

آندراگوژی به چه معناست و ۵ فرض ناولز در مورد یادگیرندگان بزرگسال کدامند؟ آیا با ۴ اصل آندراگوژی نولز آشنایی دارید؟

در مقاله زیر به سوالات فوق پاسخ خواهیم داد و چندین منبع بسیار توصیه شده در مورد نظریه یادگیری بزرگسالان مالکوم ناولز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

نظریه یادگیری بزرگسالان – آندراگوژی

مالکوم شپرد نولز (۱۹۱۳ – ۱۹۹۷) یک مربی آمریکایی بود که به دلیل استفاده از اصطلاح آندراگوژی مترادف با آموزش بزرگسالان شناخته شده است.

به گفته مالکوم نولز، آندراگوژی هنر و علم یادگیری بزرگسالان است، بنابراین آندراگوژی به هر شکلی از یادگیری بزرگسالان اطلاق می شود. (کرزلی، ۲۰۱۰).

اصطلاح آندراگوژی می تواند فرضاً معادل اصطلاح پداگوژی باشد. آندراگوژی در زبان یونانی به معنای پیشرو انسان در مقایسه با پداگوژی است که در یونانی به معنای فرزند پیشرو است.

با این حال، لازم به ذکر است که اصطلاح پداگوژی از زمان یونان باستان استفاده شده است، در حالی که الکساندر کاپ، معلم آلمانی، برای اولین بار در سال ۱۸۳۳ از واژه آندراگوژی استفاده کرد.

پیش فرض های ناولز در مورد یادگیرندگان بزرگسال

در سال ۱۹۸۰، نولز ۴ فرض را در مورد ویژگی های یادگیرندگان بزرگسال (آندراگوژی) ارائه کرد که با فرضیات مربوط به یادگیرندگان کودک (پاداگوژی) متفاوت است. در سال ۱۹۸۴، نولز فرض پنجم را اضافه کرد.

خودپنداره

زمانی که فرد به بلوغ می رسد، مفهوم خود از شخصیت وابسته بودن به سمت یک انسان خودراهبر حرکت می کند.

تجربه یادگیرنده بزرگسال

هنگامی که یک فرد بالغ می شود، مخزن فزاینده ای از تجربه را جمع می کند که به منبعی فزاینده برای یادگیری تبدیل می شود.

آمادگی برای یادگیری

زمانی که فرد به بلوغ می رسد، آمادگی او برای یادگیری به طور فزاینده ای به سمت وظایف رشدی نقش های اجتماعی خود سوق پیدا می کند.

گرایش به یادگیری

زمانی که فرد به بلوغ می رسد، دیدگاه زمانی او از کاربرد به تعویق افتاده دانش به فوریت کاربرد تغییر می کند. در نتیجه جهت گیری او نسبت به یادگیری از موضوع محوری به مسئله محوری تغییر می کند.

انگیزه یادگیری

هنگامی که فرد بالغ می شود، انگیزه یادگیری، درونی است (Knowles 1984:12).

۴ اصل آندراگوژی نولز

در سال ۱۹۸۴، ناولز ۴ اصل را پیشنهاد کرد که برای یادگیری بزرگسالان اعمال می شود:

بزرگسالان باید در برنامه ریزی و ارزیابی آموزش خود مشارکت داشته باشند.

تجربه (شامل اشتباهات) اساس فعالیت های یادگیری را فراهم می کند.

بزرگسالان بیشتر علاقه مند به یادگیری موضوعاتی هستند که ارتباط و تأثیر فوری با شغل یا زندگی شخصی آنها دارد.

یادگیری بزرگسالان به جای محتوا محوری، مسئله محور است. (کرزلی، ۲۰۱۰)

کاربرد آندراگوژی در آموزش کامپیوترهای شخصی

نولز (۱۹۸۴) نمونه ای از به کارگیری اصول آندراگوژی در طراحی آموزش رایانه شخصی ارائه می دهد:

نیاز به توضیح دلایلی است که چیزهای خاص تدریس می شود (مانند دستورات خاص، توابع، عملیات و غیره)

آموزش باید به جای ترویج حفظ کردن، تکلیف محور باشد – فعالیت های یادگیری باید در چارچوب وظایف مشترکی باشد که توسط دیگران انجام می شود.

آموزش باید طیف گسترده ای از پیشینه های مختلف فراگیران را در نظر بگیرد. مواد آموزشی و فعالیت‌ها باید سطوح/انواع مختلف تجربه قبلی با رایانه را در اختیار داشته باشند.

از آنجایی که بزرگسالان خودراهبر هستند، آموزش باید به یادگیرندگان اجازه دهد تا بدون وابستگی به افراد، چیزها و دانش خود را کشف کنند.

با این حال، در صورت بروز اشتباه، باید به فراگیران راهنمایی و کمک کرد.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: