عناصر مهم طراحی آموزشی

در حالی که هر پروژه یادگیری در نوع خود منحصر به فرد است، بدون در نظر گرفتن موضوع یا مخاطب، هنوز تعداد مشخصی از ویژگی های مشترک وجود دارد.

اگر در حال توسعه دوره های آموزشی هستید، با گذشت زمان شروع به انتخاب این الگوها می کنید. در واقع، با تمرین کافی، بیشتر این امر به ماهیت دوم تبدیل می شود.

با این وجود، ایجاد یک چک لیست می تواند مفید باشد تا همیشه مطمئن باشید که دوره های شما اجزای سازنده تمام پروژه ها را در نظر می گیرند.

اگر مدتی است که برنامه های آموزشی آنلاین ایجاد کرده اید، مطمئن هستیم که لیست خود را دارید یا شاید بتوانید به لیست زیر اضافه کنید.

به لیستی که در اینجا قرار داده ایم به عنوان یک لیست برای شروع فکر کنید نه یک لیست کامل و نهایی.

مولفه های حیاتی طراحی آموزشی

قابلیت دستیابی: ارائه محتوا به روشی که نیازی به یادگیرندگان صرفاً به یک توانایی یا حس نداشته باشد.

جلوه قابل استفاده از زیبایی شناسی: یک یادگیرنده درک می کند که طراحی هایی که در آنها زیباشناختی اعمال شده، آسان تر از مواردی هستند که زیبایی شناسی را در نظر نمی گیرند.

تکه تکه کردن: ترکیبی از چندین واحد در قطعات منطقی. این شیوه ی ارائه دریافت مطالب را برای دانش پذیر آسان می کند.

سازگاری: مطابقت با استاندارد در طراحی، زبان، ارائه و تجربه کلی در برنامه یادگیری. راهنمای سبک یک روش عالی برای حفظ ثبات است.

سلسله مراتب: ترتیب ارائه و مشاهده اجزای موجود در صفحه توسط فراگیر. سلسله مراتب تقریباً همیشه اهمیت عناصر را از نظر موقعیت آنها در نظر می گیرد.

خوانایی: متن باید به راحتی روی صفحه خوانده شود. مسائلی که باید در نظر گرفت شامل اندازه قلم، رنگ و کنتراست هستند.

روان بودن متن: این گزینه اشاره به این دارد که زبان آموز چقدر نثر را می فهمد.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: