اهمیت یادگیری غیررسمی

وقتی نوبت به یادگیری می رسد، بیشتر فناوری و روش امروزی حول برنامه های رسمی متمرکز است.

این می تواند شامل یک ابتکار کسب مهارت در یک شرکت، برنامه درسی برای آموزش کلاس های زنده و همه چیز در این بین باشد.

در واقع، هر یک از پروژه های مشاوره ای که در آن شرکت کرده اید برای یادگیری رسمی بوده است.

ما برای ارائه محتوا و اندازه گیری نتایج یک چارچوب زمانی از پیش تعیین شده داشتیم.

ساختار جلسات آموزش آنلاین و زنده به گونه ای بود که می توانستیم تأثیر محتوا و تغییراتی را که ایجاد می کند، مشاهده کنیم.

اما همانطور که بسیاری از ما می دانیم، همه یادگیری ها رسمی نیستند. اغلب یادگیری بیشتری به صورت غیر رسمی انجام می شود.

مشکلی که در یادگیری غیررسمی وجود دارد این است که اندازه گیری و محک آن دشوار است. با این حال، این امکان وجود دارد که یادگیری غیررسمی تأثیر چشمگیری بر عملکرد سازمانی داشته باشد.

غالباً یادگیری غیررسمی از طریق خود فرد آغاز می شود، فراگیر انگیزه ی پیدا کردن جواب “چیزی” را پیدا می کند و روشهای مختلفی را برای یادگیری اطلاعات دنبال می کند.

این می تواند به معنای پرسیدن از یک همکار، جستجوی آنلاین یا تماشای فیلم باشد.

یادگیری غیر رسمی همیشه اتفاق می افتد. همانطور که در اینفوگرافی زیر آمده است (که در اصل توسط Good Practice ایجاد شده است)، تقریباً ۴۶٪ از کارمندان از یک تا ۳۰ دقیقه در روز را صرف یادگیری غیر رسمی می کنند.

شاید آماری که حتی گویاتر نیز باشد این است که تنها ۶٪ از کارمندان بیانگر صرف زمان صفر برای یادگیری غیررسمی هستند.

این باعث می شود که ۹۴٪ هر روز به نوعی یادگیری غیررسمی مشغول شوند.

سازمانی که می تواند درک بهتری از یادگیری غیررسمی که در بین کارمندان آنها انجام می شود، کسب کند، از موقعیت رقابتی بهتری نسبت به سازمان هایی که این توانمندی را ندارند، برخوردار خواهد بود.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: