آیا شما این اشتباه را مرتکب می شوید؟

در طول دهه گذشته میزان کسب و کار الکترونیکی کاملاً تکامل یافته است. در ابتدا تنها به یک دسکتاپ محدود می شد.

از آن زمان به بعد طبیعت آن بیشتر متحرک شده است.

امروز ما به انواع دستگاه ها متصل هستیم.

به همین ترتیب، خود را درگیر فعالیت های یادگیری، چه رسمی و غیر رسمی، در نقاط مختلف روزگار می دانیم.

در سال ۲۰۱۲، گوگل تحقیقی با عنوان: جهان جدید چند صفحه ای: درک رفتار مصرف کننده از چند بستر را انجام داد.

این مطالعه استفاده روزافزون از وسایل مختلف در زندگی روزمره برای تکمیل وظایف (از جمله ابتکارات یادگیری) را برجسته می کند.

سه دستگاه برتر که روزانه به آنها متصل می شویم شامل موارد زیر است:
رایانه شخصی / لپ تاپ: ۳۹ دقیقه صرف هر عمل
تبلت: ۳۰ دقیقه صرف هر عمل
تلفن هوشمند: ۱۷ دقیقه صرف هر عمل

این مطالعه نشان داد که رفتار کاربر به سختی فقط در یک دستگاه جدا شده است. در واقع، ما اغلب بین دستگاه ها در گردشیم. به همین دلیل ما انتظار یک انتقال آرام را داریم.

که یک نکته مهم را برجسته می کند. اگر در حال ایجاد آموزش الكترونیكی هستید، دسترسی به آن از طریق چندین سیستم عامل برای دانش پذیران فراهم است؟

آنچه متوجه شده ایم این است که بسیاری از توسعه دهندگان یادگیری الکترونیکی عمدتاً بر روی عملکرد رایانه شخصی / لپ تاپ با یادگیری موبایل (تلفن های هوشمند و تبلت ها) به عنوان یک فکر بعدی تمرکز دارند.

این یک رویکرد اساسی ناقص است.

وقتی یادگیری الكترونیکی به این روش ایجاد می شود، اولویت را برای یك رسانه خاص قرار می دهد. این باعث می شود که عملکرد در دستگاه های دیگر عملکرد “خوبی داشته باشد”.

واقعیت این است، مطالعاتی مانند گوگل که انجام شده نشان می دهد عملکرد بین پلتفرمی یک “ضرورت” است.

ما از همه این فن آوری ها به جای یکدیگر استفاده می کنیم. با رویکردی واکنشی در ایجاد محتوا، فراگیران خود را محدود نکنید.

وقتی پروژه دوره آنلاین خود را شروع می کنید، حتماً یک سیستم مدیریت یادگیری را انتخاب کنید که محدود به یک دستگاه نباشد.

همچنین، محتوای خود را به گونه ای ایجاد کنید تا در اندازه های مختلف صفحه نمایش، کاربر پسند باشد.

در آخر، به طور مداوم عملکرد دستگاه را آزمایش کنید. با استفاده از بستری مانند BrowserStack می توانید این کار را به راحتی انجام دهید.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: