مجله آموزش الکترونیکی

اتخاذ رویکرد یادگیری خرد برای آموزش شرکت‌ها: تکه‌های کوچک‌تر، بازده بیشتر

یادگیری خرد را می توان به هر یک از این روشها تعریف کرد، اما در نهایت منجر به تغییرات رفتاری قابل توجهی می شود. فراگیران به طور مداوم با هر قطعه از محتوا ارتباط برقرار می کنند، در نتیجه باعث ارتقا اطلاعات و مهارت هایشان می شود که در نهایت منجر به بهبود عملکرد در شغلشان می شود.

مطالعه مقاله »

نحوه طراحی استراتژی‌های آموزش الکترونیکی

به یاد ماندنی ترین تجربه یادگیری شما چیست؟” ما این سوال را در جلسه استراتژی های طراحی آموزشی eLearning در رویداد اختصاصی مشتری “LearnFlux 2020” مطرح کردیم و پاسخ های مختلفی دریافت کردیم. یادگیری رانندگی ، درس اسب سواری ، درسی از معلم مورد علاقه از

مطالعه مقاله »

برای اجرای موفقیت آمیز آموزش الکترونیکی در یک سازمان چه چیزهایی لازم است

اخیراً در مورد اجرای آموزش الکترونیکی eLearning در محل کار با افراد مذاکره شده است. با سوال در مورد اینکه چگونه این پیاده سازی با استراتژی آموزش الکترونیکی آنها تطابق دارد؟ این افراد شروع به توضیح این نکته کردند که، این دوره ها باید بسیار تعاملی

مطالعه مقاله »