نه قدم تا محتوای کامل دوره آنلاین


ایجاد یک دوره در ابتدا آسان به نظر می رسد، تا زمانی که برای ایجاد آن به طور رسمی اقدام کنید و شروع به نوشتن آن نمایید. پس از آن طولی نمی کشد که می فهمید که یک دوره مداومت، صبر و وقت زیادی نیاز دارد.

اگر ایجاد یک دوره آسان بود، همه این کار را می کردند. آنهایی که مسیر خود را تا انتها می بینند و آن را برنامه ریزی میکنند، چیزی دارند که دیگران ندارند. این یک مهارت خاص یا حتی یک منبع گران قیمت نیست.

آنها فقط “برنامه” دارند.

به سخن دیگر، آنها یک چارچوب دارند.
با استفاده از یک چارچوب می توانید افکار خود را بهتر سازمان دهید و روند ایجاد دوره بسیار راحت تر انجام می شود. ما همیشه طرفدار مدل ADDIE بوده ایم، اما با توجه به تجربه های خود احساس می کنیم کاستی هایی نیز دارد. به همین دلیل است که از ADDIE همراه با نه مرحله زیر حمایت می کنیم.

  1. جلب توجه فراگیر
  2. آگاه ساختن فراگیر از اهداف
  3. تحریک یادآوری یادگیری قبلی
  4. ارائه محرک یادگیری
  5. ارائه راهنمایی یادگیری
  6. استخراج عملکرد مناسب
  7. ارائه بازخورد
  8. ارزیابی عملکرد فراگیران
  9. تقویت نگهداری و انتقال

این مراحل که همراه با ADDIE مورد استفاده قرار می گیرند چارچوبی برای ایجاد دوره شما هستند. هنگامی که محتوای خود را تولید می کنید، مطمئن شوید که هر مرحله آن را تکمیل می کنید. همچنین باید یادداشت کنید که کجا و چگونه این مرحله را تکمیل می کنید.

با استفاده از مدل های اثبات شده مانند ADDIE و Gagne که محتوا شروع به “جا افتادن” می کند، متوجه خواهید شد، شما به جای ایجاد یک تجربه تکه تکه، یک نقشه ذهنی واضح از سفر یادگیرنده به دست می آورید.

نکته آخر: نیازی به استفاده از مدل های طراحی آموزشی ذکر شده در اینجا نیست. موارد مختلفی برای انتخاب وجود دارد که با تولید محتوای مناسب، مفید واقع می شوند.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: