برای دوره ها از مقدمه های ویدئویی استفاده کنید

یک مانع معمول برای ایجاد دوره های آموزشی توسط افراد، نحوه شروع دوره است.

اغلب طراحان ایده خوبی برای ترتیب درس، آزمونها، تکالیف و نکات تعاملی دارند، اما اینکه بدانند چگونه ابتدا می توان یک فراگیر را با محتوا آشنا کرد، می تواند یک کار دلهره آور باشد. شما نمی خواهید آنها را بدون هیچ گونه مقدمه در محتوا بیندازید.

به عنوان یک قاعده کلی، مقدمه شما باید چند نکته اساسی را شامل شود، اما نباید وارد مشخصات خاص شود (محتوای مورد نظر برای همین است).

روی اهداف دوره تمرکز کنید اما آنها را در اطراف مزایایی تنظیم کنید که دانش پذیر با پایان دوره متوجه خواهد شد، در واقع ذهن او را معطوف به نتیجه نهایی نمایید.

برای شخصی تر کردن آن، این کار را در یک ویدیوی کوتاه انجام دهید. حتی اگر محتوای دوره شما در درجه اول تنها متن باشد، ویدئوی معرفی راهی عالی برای استقبال از کاربران و زمینه سازی برای آنچه در آینده ارائه می شود است.

همچنین یک عنصر “انسانی” به محتوا اضافه می کند، چیزی که اغلب در دوره های آنلاین از دست می رود و به آن توجه کافی نمی شود.

در مورد فیلم مقدماتی بیش از حد تصور نکنید. این فیلم باید کمتر از پنج دقیقه (ترجیحاً دو تا سه دقیقه) باشد و هدف و فواید دوره را در آن بیان کنید.

برای انجام این کار، “ساندویچ مزایا” را امتحان کنید.
این یک راه ساده و معقول برای شروع دوره شماست.

ابتدا با سلام دوستانه شروع کنید. سپس، به سمت توصیف هدف نهایی بروید. این باعث هیجان افراد در مورد محتوا می شود.

پس از توصیف مزایای دوره، به سراغ راه هایی بروید که افراد می توانند توسط آن این مزایا را به دست آورند (یعنی اهداف دوره ی شما).

فقط اهداف را بیان نکنید. اهداف مربوط به موضوعات مشترک را در رابطه با یادگیرنده قاب کنید و ارائه دهید.

پس از آن، اهداف دوره را شرح دهید. هر هدف باید یك یا چند مشكل را كه اخیراً ترسیم كردید، برطرف كند. سرانجام، با تکرار مزایای دوره و دلیل اهمیت آنها، کار را تمام کنید.

این یک روش آسان برای جلب علاقه افراد به مطالب دوره ی شما و ایجاد هیجان در شروع درس اول است.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: