آیا می خواهید مستقل کار کنید؟

اگر شما یک طراح آموزشی هستید قطعا دوست دارید که بدانید چگونه می توانید جداگانه برای خود کار کنید و مشتریانی را که پول می دهند پیدا کنید.

نحوه شروع کلاس درس LMS

اگر شما یک معلم هستید و روش هایی را برای ایجاد پویایی بیشتر در کلاس خود در نظر می گیرید، پس یکی از ساده ترین راه ها ایجاد کلاس شخصی آنلاین (مجازی) شخصی خودتان است

استفاده از شبکه های اجتماعی در آموزش

شبکه های اجتماعی بخشی از فرهنگ جریان اصلی هستند. به همین ترتیب، صرفاً منطقی است که برنامه های آموزشی آنها را به عنوان ابزاری دیگر برای آموزش در پیش بگیرند.

مهارت های کسب درآمد از حرفه خود

ی آموزشی یک صنعت پررونق است، اما جای ناراحتی دارد که چگونه بسیاری از متخصصان طراحی آموزشی از امکانات شبکه های اجتماعی در مشاغل شخصی خود استفاده نمی کنند.

چه جاهایی نباید از گیمیفیکیشن استفاده کنید

در صورت استفاده صحیح، روش های بازی در یادگیری می توانند کمک زیادی به تقویت محتوا کنند.
اما گیمیفیکیشن برای همه مناسب نیست و در بعضی موارد نیز ضروری نیست(و شاید حتی مضر باشد).