عناصر مهم طراحی آموزشی

اگر مدتی است که برنامه های آموزشی آنلاین ایجاد کرده اید، لیست زیر می تواند به شما کمک کند برنامه خود را بهتر جلو ببرید.

آیا می خواهید مستقل کار کنید؟

اگر شما یک طراح آموزشی هستید قطعا دوست دارید که بدانید چگونه می توانید جداگانه برای خود کار کنید و مشتریانی را که پول می دهند پیدا کنید.

نحوه شروع کلاس درس LMS

اگر شما یک معلم هستید و روش هایی را برای ایجاد پویایی بیشتر در کلاس خود در نظر می گیرید، پس یکی از ساده ترین راه ها ایجاد کلاس شخصی آنلاین (مجازی) شخصی خودتان است

استفاده از شبکه های اجتماعی در آموزش

شبکه های اجتماعی بخشی از فرهنگ جریان اصلی هستند. به همین ترتیب، صرفاً منطقی است که برنامه های آموزشی آنها را به عنوان ابزاری دیگر برای آموزش در پیش بگیرند.