آموزش موبایلی، مزایا و معایب

یادگیری موبایلی در سناریوی فعلی بسیار رایج است. یادگیری موبایلی به عنوان mLearning نیز شناخته می شود و روشی جدید برای دسترسی به انواع محتوای آنلاین موجود از طریق استفاده از تلفن همراه است.