چگونه کلاس آنلاین برگزار کنیم

یک کلاس آنلاین از لحظه ای شروع میشود که افراد وارد کلاس می شوند. اگر لحظه ورودشان تاثیر مثبتی بر آنها نداشته باشد کیفیت ادامه کار نیز تضمین نمی شود.

مزایای کلاس آنلاین (قسمت دوم)

از آنجایی که امکانات آموزشی و تحصیلی در تمام شهر ها و روستاها یکسان نیست، وجود کلاس های مجازی و آنلاین این امکان را فراهم میکند که دانش پژوهان از هر نقطه ی کشور بتوانند از امکانات آموزشی بهره مند شوند و با همان کیفیتی که پایتخت نشینان از امکانات آموزشی استفاده میکنند، آنان نیز بهره ببرند.

چگونه کلاس آنلاین استاندارد برگزار کنیم

با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در سراسر جهان، و با توجه به اینکه نمی توان آموزش و پرورش دانش آموزان را تعطیل کرد، آموزش مجازی و کلاس آنلاین جای خود را به آموزش حضوری داده است.

کرونا و کلاس های مجازی

شیوع گسترده ویروس کرونا امور بسیاری را در کشورها مختل کرده است. یکی از حوزه هایی که بیشترین ضربه را از کرونا دیده حوزه آموزش است.