مجله آموزش الکترونیکی

فرسایشی بودن و ریزش مخاطب در دوره های موک

دوره موک MOOC یا Massive Open Online Course که به تازگی مورد توجه قرار گرفته است ، اغلب تأثیرات مشابهی دارد. ده ها هزار دانشجو ممکن است در دوره های آنلاین یک دانشگاه معتبر ثبت نام کنند، اما اکثراً آنها با نرخ فرسایش ۸۰ تا ۹۰ رصد دوره ها را نیمه تمام رها می کنند.

مطالعه مقاله »

بازنگری بنیادی در نحوه طراحی دوره های دانشگاهی در عصر آنلاین

چگونه می توان بخش آنلاین دانشگاه را بازسازی کرد تا بتواند به بهترین شکل به انقلاب عصر آنلاین پاسخ دهد. زمان مشخص خواهد کرد که آیا دوره های آنلاین آزاد و همگانی یا موک (MOOC) نشان دهنده یک تغییر جزر و مد در آموزش دانش پذیران

مطالعه مقاله »

دسترسی به آموزش آنلاین باکیفیت یک حق اساسی است

مانند هر مورد دیگری، نظرات در مورد یادگیری آنلاین متفاوت است و افراد رویکردهای متفاوتی نسبت به آن دارند.
اما صرف نظر از اینکه فکر می کنید آموزش آنلاین گزینه خوبی است یا بد ، باید بدانیم در حال حاضر وجود داشته و ظاهرا گزینه ای است که از آن راه گریزی نیست.

مطالعه مقاله »