شش نوع بازی برای یادگیری

گنجاندن روش بازی در رویدادهای یادگیری رسمی راهی عالی برای کمک به فراگیران در درک مفاهیم پیچیده است و تقریباً در هر زمینه ای می تواند مورد استفاده قرار گیرد از جمله: بخش آموزش، تنظیم شرکت ها و صنعت غیرانتفاعی.

آنچه ممکن است به خوبی شناخته نشده باشد این است که استفاده از بازی ها برای تدریس، چیزی بیشتر از بالا بردن جدول امتیازات و روش های توزیع امتیاز است.

طراحان آموزشی باید تلاش های زیادی را انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که نوع مناسب بازی را برای شرایط مناسب اجرا می کنند. یادگیری مبتنی بر بازی “رنگ بر اساس اعداد” نیست.

نحوه طراحی و استفاده از بازی بستگی زیادی به محتوای دوره، مخاطب، بودجه و فرهنگ نهادی دارد.

آنچه انتخاب میکنیم باید این موارد را در نظر بگیرد تا تأثیر خود را به حداکثر برساند. ممکن است تصمیم بگیرید که یادگیری مبتنی بر بازی اصلاً مناسب نیست.

تا آنجا که رویکردهای موجود است، در اینجا شش روش محبوب برای اجرای یادگیری مبتنی بر بازی وجود دارد که در ابتدا توسط Filament Games به اشتراک گذاشته شده است.

 • بازی های Stand Alone
  مکانیسم های بازی با اهداف یادگیری خاصی تنظیم می شوند و تسلط بر بازی به معنای تسلط بر مطالب است.
 • شبیه سازی
  تجربه دیجیتالی که به منظور شبیه سازی سناریوهای زندگی واقعی در شرایط دشوار، خطرناک یا محدودیت های هزینه ای برای زندگی واقعی است
 • Mini-Games (بازی کوتاه)
  یک تجربه بازی کوتاه موجود در محتوای دوره دیجیتال یا در کنار آن. هنگام تقویت اهداف واحد، به بهترین وجه استفاده می شود.
 • ابزارهای بازیگوشانه
  ابزارهای دیجیتالی که هدف آنها بازیگوشانه رفع نیازهای لجستیکی است.
 • تعاملی
  فعل و انفعالات ساده علت و معلولی که برای کمک به زبان آموز در تجسم یا تقویت مفاهیم اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • Gamification (بازی وارانه)
  امتیازدهی، امتیازات، نشان ها و دستاوردها را به محتوای دوره موجود اضافه می کند. برای ایجاد انگیزه در فراگیران نسبت به یک هدف مطلوب بسیار مناسب است.

سایر مقالات مجله تخصصی آموزش الکترونیکی: