چگونه از رنگ ها در تولید محتوای آموزش الکترونیکی استفاده کنیم؟

معمولا برای هر طرحی از مجموعه رنگ های مشخصی استفاده می شود. با توجه به زیاد بودن رنگ های موجود انتخاب بین رنگ ها کمی سردرگمی با خود در پی دارد و همیشه این سوال وجود دارد که از چه رنگ هایی استفاده کنیم و کدام یک را انتخاب نماییم؟

تعریف آموزش الکترونیکی به زبان ساده

با کمک سامانه آموزش آنلاین می توان افراد را در دوره ها ثبت نام کرد و برای آن ها روش تدریس تعریف کرد.
در این گونه سامانه ها سطح دسترسی ها متفاوت است که دانش پذیران می توانند از قابلیت ها و دسترسی هایی مثل دستیابی به محتوای آموزشی، تمرین ها و تکالیف، آزمون، کنفرانس، گفتگو و چت استفاده نمایند.