سه سطح گیمیفیکیشن

گیمیفیکیشن به سه سطح یا دسته مجزا تبدیل شده است و به سختی افرادی را می یابید که دسته ی سوم را اجرا کنند.

ترفندی ساده برای ایجاد دوره های موثر

وقتی دوره هایی را ایجاد می کنیم، این کار را نه تنها به امید آموزش، بلکه جهت ارائه ی مهارت ها یا دانش جدید به مردمی که می توانند در زندگی روزمره از آن استفاده کنند، انجام می دهیم.

علم یادگیری

یکی از مهمترین کارهایی که شما بعنوان یک خالق دوره می بایست انجام دهید این است که، طراحی دوره به گونه ای باشد که بیشتر در بین مخاطبان مورد نظر شما طنین انداز شود.

ایجاد سریع یک دوره آنلاین

وقتی نوبت به دوره های آنلاین می رسد، گاهی وقت زیادی صرف می شود. باید بدانید هرچه بیشتر طول بکشد، پول بیشتری از دست می دهید (ضرر می کنید).