کسب درآمد از آموزش آنلاین

با توجه به اینکه بازار مربوط به صنعت آموزش الکترونیکی در سال ۲۰۱۶، تنها در ایالات متحده از مرز ۱۵۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است مطمئناً دیگر این صنعت امتحان خود را پس داده و به دوران شکوفایی خود رسیده است.