آموزش گام به گام راه اندازی کلاس آنلاین (قسمت دوم)

قبل از برگزیدن هر ابزار خاصی همه ی ابزارهای طراحی وب و نرم افزارهای تکمیلی را بررسی و مورد ارزیابی قرار دهید. راه هایی از قبیل اینکه تصاویر، صداها، فیلم ها ، گرافیک و انیمیشن را چگونه میتوان وارد و ویرایش نمود از جمله مسائل مورد بررسی هستند.