اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد!

لطفا برای فعال سازی سرویس مبلغ ۱۸ هزار تومان وجه التزام را پرداخت نمایید.

شما با پرداخت این مبلغ یک کلاس آنلاین ۵ کاربره به مدت سه ماه خواهید داشت و به صورت نامحدود (از نظر تعداد ساعات کلاس) می توانید کلاس برگزار کنید. در صورت تمایل، با پرداخت دوباره این مبلغ کلاس شما برای سه ماه دیگر تمدید خواهد شد.