سرویس رایگان برای اولین استفاده:

 

۲۰ ساعت کلاس رایگان با حداکثر پنج کاربر

مهلت استفاده از سرویس: یک هفته

امکان ضبط جلسات کلاس‌ها

امکان تبدیل سرویس رایگان به سرویس پولی

برای فعال شدن سرویس رایگان لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید:

در حال بارگیری

مشاهده قیمت سایر سرویس‌ها: