سرویس ویژه ادارات و شرکت‌ها (برگزاری جلسات کاری آنلاین):

شرایط سرویس

 • تعداد جلسات: نامحدود
 • تعداد ساعت برگزاری جلسات: نامحدود
 • تعداد ساعت ضبط جلسات: نامحدود
 • سقف تعداد ویدئوی هم‌زمان در هر جلسه: ۴ نفر
 • هزینه باقی ماندن فیلم‌های ضبط شده جلسات بر روی سرور: تا یک هفته پس از برگزاری هر جلسه رایگان و پس از آن هر ساعت فیلم، ماهیانه ۱۰۰۰ تومان
 • هزینه تهیه خروجی فایل ویدئویی mp4 از فیلم‌های ضبط شده جلسات: هر ساعت ۵۰۰۰ تومان
 • محیط برگزاری جلسات: نرم افزار ادوبی کانکت (Adobe connect)
 • فایل‌های ویدئویی آموزش و راهنمای کامل فعال سازی و استفاده از امکانات سامانه: رایگان
 • ورود همه اطلاعات جلسات، تعیین حق دسترسی اعضا و ویرایش اطلاعات: بر عهده بخش پشتیبانی کلاس روم و رایگان
 • آموزش و راهنمایی تک تک مدیران و شرکت کنندگان: خیر
 • تضمین پایداری سیستم و پشتیبانی ۲۴ ساعته نرم افزار و سخت افزار سامانه: بله

۲۰ کاربره سه ماهه

نامحدود
۳۰۰ هزار تومان
 • تعداد جلسه: نامحدود
 • ساعات برگزاری جلسات: نامحدود
 • ضبط فیلم جلسات: نامحدود

۵۰ کاربره یک ماهه

نامحدود
۲۵۰ هزار تومان
 • تعداد جلسه: نامحدود
 • ساعات برگزاری جلسات: نامحدود
 • ضبط فیلم جلسات: نامحدود

۵۰ کاربره سه ماهه

نامحدود
۷۵۰ هزار تومان
 • تعداد جلسه: نامحدود
 • ساعات برگزاری جلسات: نامحدود
 • ضبط فیلم جلسات: نامحدود

۱۰۰ کاربره یک ماهه

نامحدود
۵۰۰ هزار تومان
 • تعداد جلسه: نامحدود
 • ساعات برگزاری جلسات: نامحدود
 • ضبط فیلم جلسات: نامحدود

۱۰۰ کاربره سه ماهه

نامحدود
۱۵۰۰ هزار تومان
 • تعداد جلسه: نامحدود
 • ساعات برگزاری جلسات: نامحدود
 • ضبط فیلم جلسات: نامحدود

۲۰۰ کاربره یک ماهه

نامحدود
۱ میلیون تومان
 • تعداد جلسه: نامحدود
 • ساعات برگزاری جلسات: نامحدود
 • ضبط فیلم جلسات: نامحدود

۲۰۰ کاربره سه ماهه

نامحدود
۳ میلیون تومان
 • تعداد جلسه: نامحدود
 • ساعات برگزاری جلسات: نامحدود
 • ضبط فیلم جلسات: نامحدود

مشاهده سایر سرویس‌ها: